Talent in de kijker - Oole Ryckoort

Mon

 

13

 

June

Meet Oole

Sinds de eerste pitch night bij start at K studentondernemer met zijn onderneming Ort en Festor. Hoewel Oole niet had verwacht dat zijn ondernemingen zo groots zouden worden, zit hij bij Hangar K echt op zijn plek.

Was er geen corona, dan had ik nu een licht- en geluidsfirma

Corona betekende voor Oole veel meer dan thuis zitten nietsdoen. Terwijl velen niet meer wisten wat te doen begon bij Oole de inspiratie te komen. Zijn jarenlange ervaring in de events voor de scouts of de jeugdraad van Deerlijk maakten hem warm om in de sector aan de slag te gaan.

Sinds de zomer kreeg hij veel aanvragen voor het organiseren van events. Het werd hem duidelijk dat hoewel de technische kant hem echt interesseerde, zijn passie voor de productionele kant meer en meer begon te groeien. Sindsdien besliste hij zijn onderneming op te splitsen in 2. Festor, hét bedrijf voor al je festiviteiten. Ort, het management kantoor voor bands. Na 2 jaar werd de puzzel gelegd, en de stukjes pasten perfect. Was er geencorona geweest, dan had Oole nu een licht- en geluidsfirma.

Bij Hangar K krijg je veel meer terug dan dat je zelf geeft

“Hangar K is voor mij echt een plek om samen te zijn. Iedereen is bezig met zijn eigen firma en toch werk je samen. Je werkt aan je toekomst, aan je connecties en aan een familiale sfeer. Hoewel iedereen elk voor zijn eigen concept werkt, zijn we hier meer dan gewoon collega’s. Met Elise D’haeseleer ‘pingpong’ ik vaak over ideeën. Zij is er om mij bij testuren, om nog meer out of the box te denken of mij door te verwijzen naar de juiste contactpersonen. Bij Hangar K krijg je veel meer terug dan dat je zelf geeft en dat is als jonge ondernemer toch echt wel een serieuze duw in je rug.”

Foto's

No items found.

Nog interessante artikels

Website made by TROMPET & STORYTHING

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²